حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شرایط و قوانین

1- فالو املاک هیچ گونه مسئولیتی درقبال فرایند خرید یا فروش یا اجاره نداشته و مسئولیت آن به عهده طرفین معامله می باشد.

2- درج هرگونه محتوا درسایت باید با رعایت موضوعات ممنوعه بندهای ماده 21 قانون جرایم رایانه ای به شرح ذیل صورت گیرد.

الف_ محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

ب_ محتوا علیه مقدسات اسلامی

ج_ محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

د_ محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

ه_ محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود.

و_ محتوایی که به تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرایم میگردد.

ز_ محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی، بصری و مالکیت معنوی.

ح_ محتوای مجرمانه مرتبط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری.

ط_ محتوای مجرمانه مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری.