حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ترتیب بر اساس:
4,500,000,000ریال

فروش ویلا-محمود آباد

مجمود آباد،مازندران

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

addmelk

10 ماه پیش

4,500,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

10 ماه پیش

3,200,000,000ریال

مترمربع: 90

آپارتمان

addmelk

10 ماه پیش

3,200,000,000ریال

مترمربع: 90

آپارتمان

10 ماه پیش

5,900,000,000ریال

فروش ویلا-نور

ایران،مازندران،نور

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 180

ویلا

addmelk

11 ماه پیش

5,900,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 180

ویلا

11 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

addmelk

11 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

11 ماه پیش

1,600,000,000ریال

ویلا-چمستان

ایران،مازندران،چمستان

مترمربع: 120

ویلا

addmelk

11 ماه پیش

1,600,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

11 ماه پیش

توافقی

فروش زمین-آمل

ایران،مازندران،آمل

زمین

addmelk

11 ماه پیش

توافقی

11 ماه پیش

2,700,000,000ریال

ویلا-چمستان

ایران،مازندران،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 160

ویلا

addmelk

11 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 160

ویلا

11 ماه پیش

3,900,000,000ریال

فروش ویلا-رویان

ایران،مازندران،رویان

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 150

ویلا

addmelk

11 ماه پیش

3,900,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 150

ویلا

11 ماه پیش

توافقی

فروش ویلا-رویان

ایران،مازندران،رویان

مترمربع: 200

ویلا

addmelk

11 ماه پیش

توافقی

مترمربع: 200

ویلا

11 ماه پیش