حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ترتیب بر اساس:
توافقی

فروش ویلا-رویان

ایران،مازندران،رویان

مترمربع: 200

ویلا

addmelk

1 سال پیش

توافقی

مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

1,900,000,000ریال

فروش ویلا-نور

ایران،مازندران،نور،سالده

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 120

ویلا

addmelk

1 سال پیش

1,900,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 120

ویلا

1 سال پیش

1,650,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 115

ویلا

addmelk

1 سال پیش

1,650,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 115

ویلا

1 سال پیش

2,250,000,000ریال

فروش زمین-شاندیز

خراسان رضوی، مشهد، شاندیز

زمین

addmelk

1 سال پیش

2,250,000,000ریال

1 سال پیش

6,900,000,000ریال

ویلا-مازندران

ایران،مازندران،نور

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 4مترمربع: 260

ویلا

addmelk

1 سال پیش

6,900,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 4مترمربع: 260

ویلا

1 سال پیش

15,000,000,000ریال

ویلا-مازندران

ایران،مازندران،

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 4مترمربع: 460

ویلا

addmelk

1 سال پیش

15,000,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 4مترمربع: 460

ویلا

1 سال پیش

توافقی

فروش آپارتمان-اراک

ایران،استان مرکزی،اراک

مترمربع: 90

آپارتمان

addmelk

1 سال پیش

توافقی

مترمربع: 90

آپارتمان

1 سال پیش

100,000,000,000ریال
100,000,000,000ریال

مزرعه

1 سال پیش

توافقی

زمین-رشت

ایران،گیلان،کوچصفهان

زمین

addmelk

1 سال پیش

توافقی

1 سال پیش