حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

addmelk

تماس با addmelk

10,000,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 220

ویلا

addmelk

11 ماه پیش

10,000,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 220

ویلا

11 ماه پیش

5,100,000,000ریال
5,100,000,000ریال

11 ماه پیش

8,250,000,000ریال

باغ

addmelk

11 ماه پیش

8,250,000,000ریال

11 ماه پیش

10,725,000,000ریال

آپارتمان 65 متری-جنت آباد مرکزی

جنت آباد مرکزی، تهران، استان تهران، ایران

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 65

آپارتمان

addmelk

12 ماه پیش

10,725,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 65

آپارتمان

12 ماه پیش

11,220,000,000ریال

60 متری-باغ فیض

تهران،پونک،باغ فیض

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 60

آپارتمان

addmelk

12 ماه پیش

11,220,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 60

آپارتمان

12 ماه پیش

3,300,000,000ریال

ویلا-مازندران-شهسوار

تنكابن، استان مازندران، ایران

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2

ویلا

addmelk

2 سال پیش

3,300,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2

ویلا

2 سال پیش

52,500,000,000ریال

فروش زمین-بهنمیر

ایران،مازندران،بهنمیر

زمین

addmelk

2 سال پیش

52,500,000,000ریال

2 سال پیش

3,600,000,000ریال

ویلا 210 متری

ایران، مازندران، نور

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 4مترمربع: 210

ویلا

addmelk

2 سال پیش

3,600,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 4مترمربع: 210

ویلا

2 سال پیش

توافقی

153 متری در مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 153

آپارتمان

addmelk

2 سال پیش

توافقی

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 153

آپارتمان

2 سال پیش

30,000,000,000ریال

252متر ویلایی-مشهد

ایران،مشهد،احمد آباد

مترمربع: 250

ویلا

addmelk

2 سال پیش

30,000,000,000ریال

مترمربع: 250

ویلا

2 سال پیش

9,000,000,000ریال

ویلا 200 متری- آمل

استان مازندران،ایران

اتاق خواب: 44مترمربع: 200

ویلا

addmelk

2 سال پیش

9,000,000,000ریال

اتاق خواب: 44مترمربع: 200

ویلا

2 سال پیش

توافقی

آپارتمان-لنگرود

ایران،گیلان،لنگرود

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 89

آپارتمان

addmelk

2 سال پیش

توافقی

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 89

آپارتمان

2 سال پیش

4,700,000,000ریال

ویلا-نور مازندران

ایران،مازندران،نور

مترمربع: 150

ویلا

addmelk

2 سال پیش

4,700,000,000ریال

مترمربع: 150

ویلا

2 سال پیش

2,750,000,000ریال

ویلا-آمل

ایران،مازندران،آمل

مترمربع: 120

ویلا

addmelk

2 سال پیش

2,750,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

2 سال پیش

2,100,000,000ریال

ویلا-نور

ایران،مازندران،چمستان

مترمربع: 120

ویلا

addmelk

2 سال پیش

2,100,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

2 سال پیش

3,200,000,000ریال

ویلا در چمستان

ایران،مازندران،چمستان

اتاق خواب: 3مترمربع: 145

ویلا

addmelk

2 سال پیش

3,200,000,000ریال

اتاق خواب: 3مترمربع: 145

ویلا

2 سال پیش

7,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3مترمربع: 165

آپارتمان

addmelk

2 سال پیش

7,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3مترمربع: 165

آپارتمان

2 سال پیش

2,400,000,000ریال

ویلا -چمستان

ایران،مازندران،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 145

ویلا

addmelk

2 سال پیش

2,400,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 145

ویلا

2 سال پیش

1,670,000,000ریال

فروش ویلا-آمل

ایران،مازندران،آمل

مترمربع: 120

ویلا

addmelk

2 سال پیش

1,670,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

2 سال پیش

5,600,000,000ریال

مترمربع: 100

آپارتمان

addmelk

2 سال پیش

5,600,000,000ریال

مترمربع: 100

آپارتمان

2 سال پیش

4,500,000,000ریال

فروش ویلا-محمود آباد

مجمود آباد،مازندران

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

addmelk

2 سال پیش

4,500,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

2 سال پیش

3,200,000,000ریال

مترمربع: 90

آپارتمان

addmelk

2 سال پیش

3,200,000,000ریال

مترمربع: 90

آپارتمان

2 سال پیش

5,900,000,000ریال

فروش ویلا-نور

ایران،مازندران،نور

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 180

ویلا

addmelk

2 سال پیش

5,900,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 180

ویلا

2 سال پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

addmelk

2 سال پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

2 سال پیش

1,600,000,000ریال

ویلا-چمستان

ایران،مازندران،چمستان

مترمربع: 120

ویلا

addmelk

2 سال پیش

1,600,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

2 سال پیش

توافقی

فروش زمین-آمل

ایران،مازندران،آمل

زمین

addmelk

2 سال پیش

توافقی

2 سال پیش

2,700,000,000ریال

ویلا-چمستان

ایران،مازندران،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 160

ویلا

addmelk

2 سال پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 160

ویلا

2 سال پیش

3,900,000,000ریال

فروش ویلا-رویان

ایران،مازندران،رویان

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 150

ویلا

addmelk

2 سال پیش

3,900,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 150

ویلا

2 سال پیش

توافقی

فروش ویلا-رویان

ایران،مازندران،رویان

مترمربع: 200

ویلا

addmelk

2 سال پیش

توافقی

مترمربع: 200

ویلا

2 سال پیش

1,900,000,000ریال

فروش ویلا-نور

ایران،مازندران،نور،سالده

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 120

ویلا

addmelk

2 سال پیش

1,900,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 120

ویلا

2 سال پیش

1,650,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 115

ویلا

addmelk

2 سال پیش

1,650,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 115

ویلا

2 سال پیش

2,250,000,000ریال

فروش زمین-شاندیز

خراسان رضوی، مشهد، شاندیز

زمین

addmelk

2 سال پیش

2,250,000,000ریال

2 سال پیش

6,900,000,000ریال

ویلا-مازندران

ایران،مازندران،نور

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 4مترمربع: 260

ویلا

addmelk

2 سال پیش

6,900,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 4مترمربع: 260

ویلا

2 سال پیش

15,000,000,000ریال

ویلا-مازندران

ایران،مازندران،

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 4مترمربع: 460

ویلا

addmelk

2 سال پیش

15,000,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 4مترمربع: 460

ویلا

2 سال پیش

توافقی

فروش آپارتمان-اراک

ایران،استان مرکزی،اراک

مترمربع: 90

آپارتمان

addmelk

2 سال پیش

توافقی

مترمربع: 90

آپارتمان

2 سال پیش

100,000,000,000ریال
100,000,000,000ریال

مزرعه

2 سال پیش

توافقی

زمین-رشت

ایران،گیلان،کوچصفهان

زمین

addmelk

2 سال پیش

توافقی

2 سال پیش

8,600,000,000ریال

آپارتمان-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

مترمربع: 160

آپارتمان

addmelk

2 سال پیش

8,600,000,000ریال

مترمربع: 160

آپارتمان

2 سال پیش

15,000,000,000ریال

فروش زمین-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

زمین

addmelk

2 سال پیش

15,000,000,000ریال

2 سال پیش

توافقی

فروش زمین-اراک

ایران،استان مرکزی،اراک

زمین

addmelk

2 سال پیش

توافقی

2 سال پیش