حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

3,200,000,000ریال

ویلا در چمستان

ایران،مازندران،چمستان

اتاق خواب: 3مترمربع: 145

ویلا

addmelk

1 روز پیش

3,200,000,000ریال

اتاق خواب: 3مترمربع: 145

ویلا

1 روز پیش

7,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3مترمربع: 165

آپارتمان

addmelk

1 روز پیش

7,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3مترمربع: 165

آپارتمان

1 روز پیش

2,400,000,000ریال

ویلا -چمستان

ایران،مازندران،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 145

ویلا

addmelk

1 هفته پیش

2,400,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 145

ویلا

1 هفته پیش

1,670,000,000ریال

فروش ویلا-آمل

ایران،مازندران،آمل

مترمربع: 120

ویلا

addmelk

1 هفته پیش

1,670,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

5,600,000,000ریال

مترمربع: 100

آپارتمان

addmelk

1 هفته پیش

5,600,000,000ریال

مترمربع: 100

آپارتمان

1 هفته پیش

4,500,000,000ریال

فروش ویلا-محمود آباد

مجمود آباد،مازندران

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

addmelk

1 هفته پیش

4,500,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

3,200,000,000ریال

مترمربع: 90

آپارتمان

addmelk

1 هفته پیش

3,200,000,000ریال

مترمربع: 90

آپارتمان

1 هفته پیش

5,900,000,000ریال

فروش ویلا-نور

ایران،مازندران،نور

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 180

ویلا

addmelk

4 هفته پیش

5,900,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

addmelk

4 هفته پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

4 هفته پیش