حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

1,100,000,000ریال

مترمربع: 90

ویلا

sadegh2

7 ساعت پیش

1,100,000,000ریال

مترمربع: 90

ویلا

7 ساعت پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

sadegh2

21 ساعت پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

21 ساعت پیش

2,500,000,000ریال

فروش ویلا،نور،چمستان

مازندران،نور،چمستان

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 144

ویلا

sadegh2

21 ساعت پیش

2,500,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 144

ویلا

21 ساعت پیش

2,550,000,000ریال

فروش ویلا-نور

مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 145

ویلا

sadegh2

1 روز پیش

2,550,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 145

ویلا

1 روز پیش

1,800,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

1 روز پیش

1,800,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

1 روز پیش

1,000,000,000ریال

ویلا در نور

مازندران،نور

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

1 روز پیش

1,000,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

1 روز پیش

4,400,000,000ریال

فروش ویلا-چمستان

مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

sadegh2

1 روز پیش

4,400,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

1 روز پیش

4,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 190

ویلا

sadegh2

1 روز پیش

4,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 190

ویلا

1 روز پیش

8,700,000,000ریال

ویلا-محمود آباد

استان مازندران،محمود آباد

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 500

ویلا

sadegh2

1 روز پیش

8,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 500

ویلا

1 روز پیش