حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

4,700,000,000ریال

ویلا-نور مازندران

ایران،مازندران،نور

مترمربع: 150

ویلا

addmelk

2 هفته پیش

4,700,000,000ریال

مترمربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

2,750,000,000ریال

ویلا-آمل

ایران،مازندران،آمل

مترمربع: 120

ویلا

addmelk

2 هفته پیش

2,750,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

2,100,000,000ریال

ویلا-نور

ایران،مازندران،چمستان

مترمربع: 120

ویلا

addmelk

2 هفته پیش

2,100,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

2,400,000,000ریال

ویلا -چمستان

ایران،مازندران،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 145

ویلا

addmelk

1 ماه پیش

2,400,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 145

ویلا

1 ماه پیش

1,670,000,000ریال

فروش ویلا-آمل

ایران،مازندران،آمل

مترمربع: 120

ویلا

addmelk

1 ماه پیش

1,670,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

4,500,000,000ریال

فروش ویلا-محمود آباد

مجمود آباد،مازندران

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

addmelk

1 ماه پیش

4,500,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

5,900,000,000ریال

فروش ویلا-نور

ایران،مازندران،نور

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 180

ویلا

addmelk

2 ماه پیش

5,900,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

addmelk

2 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

1,600,000,000ریال

ویلا-چمستان

ایران،مازندران،چمستان

مترمربع: 120

ویلا

addmelk

2 ماه پیش

1,600,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

2 ماه پیش