حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

sadegh2

تماس با sadegh2

13,125,000,000ریال

فروش- باغ کیوی

ایران،مازندران،تنکابن

مترمربع: 200

باغ

sadegh2

5 ماه پیش

13,125,000,000ریال

مترمربع: 200

باغ

5 ماه پیش

5,750,000,000ریال

فروش آپارتمان-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 140

آپارتمان

sadegh2

5 ماه پیش

5,750,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 140

آپارتمان

5 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 140

خانه معمولی

sadegh2

5 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 140

خانه معمولی

5 ماه پیش

3,100,000,000ریال

آپارتمان-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

مترمربع: 86

آپارتمان

sadegh2

5 ماه پیش

3,100,000,000ریال

مترمربع: 86

آپارتمان

5 ماه پیش

3,400,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 160

ویلا

sadegh2

5 ماه پیش

3,400,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

ویلا-چمستان

ایران،مازندران،نور

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 170

ویلا

sadegh2

5 ماه پیش

1ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 170

ویلا

5 ماه پیش

1,550,000,000ریال

ویلا-محمود آباد

ایران،مازندران،محمود آباد

مترمربع: 100

ویلا

sadegh2

5 ماه پیش

1,550,000,000ریال

مترمربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

3,150,000,000ریال

فروش ویلا-محمود آباد مازندران

ایران،مازندران،محمود آباد

مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

5 ماه پیش

3,150,000,000ریال

مترمربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

توافقی

ویلا-نور مازندران

ایران،مازندران ،نور

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 220

ویلا

sadegh2

5 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

4,100,000,000ریال

فروش ویلا-چمستان نور

ایران،مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 190

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

4,100,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 190

ویلا

6 ماه پیش

توافقی

فروش ویلا-نور

ایران،مازندران

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 170

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 170

ویلا

6 ماه پیش

توافقی

فروش زمین-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

مترمربع: 200

زمین

sadegh2

6 ماه پیش

توافقی

مترمربع: 200

زمین

6 ماه پیش

6,700,000,000ریال

فروش ویلا-آمل

ایران،مازندران،آمل

اتاق خواب: 2مترمربع: 200

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

6,700,000,000ریال

اتاق خواب: 2مترمربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

1,350,000,000ریال

فروش ویلا-چمستان

ایران،مازندران،نور،آهودشت

مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

1,350,000,000ریال

مترمربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

2,000,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 71

آپارتمان

sadegh2

6 ماه پیش

2,000,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 71

آپارتمان

6 ماه پیش

2,550,000,000ریال

فروش آپارتمان-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 108

آپارتمان

sadegh2

6 ماه پیش

2,550,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 108

آپارتمان

6 ماه پیش

توافقی

فروش ویلا، آمل

ایران،مازندران،نور

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 160

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 160

ویلا

6 ماه پیش

9,000,000,000ریال

مترمربع: 300

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

9,000,000,000ریال

مترمربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

1,300,000,000ریال

فروش ویلا-چمستان

ایران،مازندران،نور،چمستان

مترمربع: 110

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

1,300,000,000ریال

مترمربع: 110

ویلا

6 ماه پیش

970,000,000ریال

فروش ویلا-آمل

ایران،مازندران،آمل

مترمربع: 120

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

970,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

6 ماه پیش

2,900,000,000ریال

فروش ویلا، نور

ایران،مازندران،نور

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 140

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

2,900,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 140

ویلا

6 ماه پیش

توافقی

باغ ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

توافقی

باغ ویلا

6 ماه پیش

4,000,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 100

آپارتمان

sadegh2

6 ماه پیش

4,000,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 100

آپارتمان

6 ماه پیش

2,700,000,000ریال

فروش ویلا-تنکابن

مازندران،تنکابن،عزیز آباد

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 175

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 175

ویلا

6 ماه پیش

18,500,000,000ریال

فروش چهار آپارتمان-مشهد

خراسان رضوی،مشهد،وکیل آباد

مترمربع: 640

آپارتمان

sadegh2

6 ماه پیش

18,500,000,000ریال

مترمربع: 640

آپارتمان

6 ماه پیش

10,000,000,000ریال

فروش ویلا-تنکابن

مازندران،تنکابن،عزیز آباد

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 410

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

10,000,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 410

ویلا

6 ماه پیش

1,770,000,000ریال

مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

1,770,000,000ریال

مترمربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

3,400,000,000ریال

فروش ویلا-نور

مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 185

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

3,400,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 185

ویلا

6 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 650

sadegh2

6 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 650

6 ماه پیش

30,000,000,000ریال

فروش هتل آپارتمان-مشهد

مشهد،خیابان امام رضا،کوچه رانندگان

اتاق خواب: 11سرویس بهداشتی: 11مترمربع: 400

آپارتمان

sadegh2

6 ماه پیش

30,000,000,000ریال

اتاق خواب: 11سرویس بهداشتی: 11مترمربع: 400

آپارتمان

6 ماه پیش

9,352,000,000ریال

فروش آپارتمان-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد،سید رضی

مترمربع: 167

آپارتمان

sadegh2

6 ماه پیش

9,352,000,000ریال

مترمربع: 167

آپارتمان

6 ماه پیش

3,900,000,000ریال

فروش آپارتمان-مشهد

مشهد،خیابان هفت تیر،31

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 94

آپارتمان

sadegh2

6 ماه پیش

3,900,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 94

آپارتمان

6 ماه پیش

1,100,000,000ریال

مترمربع: 90

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

1,100,000,000ریال

مترمربع: 90

ویلا

6 ماه پیش

6,000,000,000ریال

فروش خانه باغ-تنکابن

مازندران،تنکابن،خرم آباد

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 180

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

6,000,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 180

ویلا

6 ماه پیش

1,950,000,000ریال

فروش ویلا-تنکابن

مازندران،تنکابن،شیرج محله

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

1,950,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

2,100,000,000ریال

زمین

sadegh2

6 ماه پیش

2,100,000,000ریال

6 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

6 ماه پیش

2,500,000,000ریال

فروش ویلا،نور،چمستان

مازندران،نور،چمستان

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 144

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

2,500,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 144

ویلا

6 ماه پیش

2,550,000,000ریال

فروش ویلا-نور

مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 145

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

2,550,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 145

ویلا

6 ماه پیش

1,800,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

1,800,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

1,000,000,000ریال

ویلا در نور

مازندران،نور

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

1,000,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

4,400,000,000ریال

فروش ویلا-چمستان

مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

4,400,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

6 ماه پیش

4,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 190

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

4,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 190

ویلا

6 ماه پیش

8,700,000,000ریال

ویلا-محمود آباد

استان مازندران،محمود آباد

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 500

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

8,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 500

ویلا

6 ماه پیش

1,700,000,000ریال

فروش ویلا-نور

استان مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 120

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

1,700,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 120

ویلا

6 ماه پیش

450,000,000ریال

فروش زمین،نجف آباد

استان اصفهان،نجف آباد،ویلا شهر

زمین

sadegh2

6 ماه پیش

450,000,000ریال

6 ماه پیش

14,500,000,000ریال

فروش ویلا رامسر

مازندران، رامسر، بلوار معلم، بلوار کازینو، ایران

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 500

ویلا

sadegh2

6 ماه پیش

14,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 500

ویلا

6 ماه پیش

100,000,000,000ریال

فروش 100 هکتاری زمین

شهرستان بیضای شیراز

زمین

sadegh2

6 ماه پیش

100,000,000,000ریال

6 ماه پیش

120,000,000,000ریال

فروش 35 هکتار زمین

شیراز، تخت جمشید

زمین

sadegh2

6 ماه پیش

120,000,000,000ریال

6 ماه پیش

1,300,000,000,000ریال

فروش 20هکتار زمین

شهرک آرین، منطقه ۱۰، شیراز، استان فارس، ایران

زمین

sadegh2

6 ماه پیش

1,300,000,000,000ریال

6 ماه پیش

توافقی

فروش زمین کیاسر

کیاسر، مازندران، ایران

زمین

sadegh2

6 ماه پیش

توافقی

6 ماه پیش

توافقی

فروش زمین کیاسر

کیاسر، استان مازندران، ایران

زمین

sadegh2

6 ماه پیش

توافقی

6 ماه پیش

2,580,000,000ریال

اتاق خواب: 1سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 46

آپارتمان

sadegh2

7 ماه پیش

2,580,000,000ریال

اتاق خواب: 1سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 46

آپارتمان

7 ماه پیش

مترمربع: 422

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

مترمربع: 422

ویلا

9 ماه پیش