حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

sadegh2

تماس با sadegh2

13,125,000,000ریال

فروش- باغ کیوی

ایران،مازندران،تنکابن

مترمربع: 200

باغ

sadegh2

8 ماه پیش

13,125,000,000ریال

مترمربع: 200

باغ

8 ماه پیش

5,750,000,000ریال

فروش آپارتمان-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 140

آپارتمان

sadegh2

8 ماه پیش

5,750,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 140

آپارتمان

8 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 140

خانه معمولی

sadegh2

8 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 140

خانه معمولی

8 ماه پیش

3,100,000,000ریال

آپارتمان-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

مترمربع: 86

آپارتمان

sadegh2

8 ماه پیش

3,100,000,000ریال

مترمربع: 86

آپارتمان

8 ماه پیش

3,400,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 160

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

3,400,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 160

ویلا

9 ماه پیش

ویلا-چمستان

ایران،مازندران،نور

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 170

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

1ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 170

ویلا

9 ماه پیش

1,550,000,000ریال

ویلا-محمود آباد

ایران،مازندران،محمود آباد

مترمربع: 100

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

1,550,000,000ریال

مترمربع: 100

ویلا

9 ماه پیش

3,150,000,000ریال

فروش ویلا-محمود آباد مازندران

ایران،مازندران،محمود آباد

مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

3,150,000,000ریال

مترمربع: 130

ویلا

9 ماه پیش

توافقی

ویلا-نور مازندران

ایران،مازندران ،نور

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 220

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 220

ویلا

9 ماه پیش

4,100,000,000ریال

فروش ویلا-چمستان نور

ایران،مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 190

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

4,100,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 190

ویلا

9 ماه پیش

توافقی

فروش ویلا-نور

ایران،مازندران

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 170

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 170

ویلا

9 ماه پیش

توافقی

فروش زمین-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

مترمربع: 200

زمین

sadegh2

9 ماه پیش

توافقی

مترمربع: 200

زمین

9 ماه پیش

6,700,000,000ریال

فروش ویلا-آمل

ایران،مازندران،آمل

اتاق خواب: 2مترمربع: 200

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

6,700,000,000ریال

اتاق خواب: 2مترمربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

1,350,000,000ریال

فروش ویلا-چمستان

ایران،مازندران،نور،آهودشت

مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

1,350,000,000ریال

مترمربع: 130

ویلا

9 ماه پیش

2,000,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 71

آپارتمان

sadegh2

9 ماه پیش

2,000,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 71

آپارتمان

9 ماه پیش

2,550,000,000ریال

فروش آپارتمان-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 108

آپارتمان

sadegh2

9 ماه پیش

2,550,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 108

آپارتمان

9 ماه پیش

توافقی

فروش ویلا، آمل

ایران،مازندران،نور

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 160

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 160

ویلا

9 ماه پیش

9,000,000,000ریال

مترمربع: 300

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

9,000,000,000ریال

مترمربع: 300

ویلا

9 ماه پیش

1,300,000,000ریال

فروش ویلا-چمستان

ایران،مازندران،نور،چمستان

مترمربع: 110

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

1,300,000,000ریال

مترمربع: 110

ویلا

9 ماه پیش

970,000,000ریال

فروش ویلا-آمل

ایران،مازندران،آمل

مترمربع: 120

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

970,000,000ریال

مترمربع: 120

ویلا

9 ماه پیش

2,900,000,000ریال

فروش ویلا، نور

ایران،مازندران،نور

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 140

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

2,900,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 140

ویلا

9 ماه پیش

توافقی

باغ ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

توافقی

باغ ویلا

9 ماه پیش

4,000,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 100

آپارتمان

sadegh2

9 ماه پیش

4,000,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 100

آپارتمان

9 ماه پیش

2,700,000,000ریال

فروش ویلا-تنکابن

مازندران،تنکابن،عزیز آباد

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 175

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 175

ویلا

9 ماه پیش

18,500,000,000ریال

فروش چهار آپارتمان-مشهد

خراسان رضوی،مشهد،وکیل آباد

مترمربع: 640

آپارتمان

sadegh2

9 ماه پیش

18,500,000,000ریال

مترمربع: 640

آپارتمان

9 ماه پیش

10,000,000,000ریال

فروش ویلا-تنکابن

مازندران،تنکابن،عزیز آباد

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 410

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

10,000,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 410

ویلا

9 ماه پیش

1,770,000,000ریال

مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

1,770,000,000ریال

مترمربع: 130

ویلا

9 ماه پیش

3,400,000,000ریال

فروش ویلا-نور

مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 185

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

3,400,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 185

ویلا

9 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 650

sadegh2

9 ماه پیش

توافقی

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 650

9 ماه پیش

30,000,000,000ریال

فروش هتل آپارتمان-مشهد

مشهد،خیابان امام رضا،کوچه رانندگان

اتاق خواب: 11سرویس بهداشتی: 11مترمربع: 400

آپارتمان

sadegh2

9 ماه پیش

30,000,000,000ریال

اتاق خواب: 11سرویس بهداشتی: 11مترمربع: 400

آپارتمان

9 ماه پیش

9,352,000,000ریال

فروش آپارتمان-مشهد

ایران،خراسان رضوی،مشهد،سید رضی

مترمربع: 167

آپارتمان

sadegh2

9 ماه پیش

9,352,000,000ریال

مترمربع: 167

آپارتمان

9 ماه پیش

3,900,000,000ریال

فروش آپارتمان-مشهد

مشهد،خیابان هفت تیر،31

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 94

آپارتمان

sadegh2

9 ماه پیش

3,900,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 94

آپارتمان

9 ماه پیش

1,100,000,000ریال

مترمربع: 90

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

1,100,000,000ریال

مترمربع: 90

ویلا

9 ماه پیش

6,000,000,000ریال

فروش خانه باغ-تنکابن

مازندران،تنکابن،خرم آباد

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 180

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

6,000,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 180

ویلا

9 ماه پیش

1,950,000,000ریال

فروش ویلا-تنکابن

مازندران،تنکابن،شیرج محله

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

1,950,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

9 ماه پیش

2,100,000,000ریال

زمین

sadegh2

9 ماه پیش

2,100,000,000ریال

9 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

9 ماه پیش

2,500,000,000ریال

فروش ویلا،نور،چمستان

مازندران،نور،چمستان

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 144

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

2,500,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 144

ویلا

9 ماه پیش

2,550,000,000ریال

فروش ویلا-نور

مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 145

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

2,550,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 145

ویلا

9 ماه پیش

1,800,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

1,800,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

9 ماه پیش

1,000,000,000ریال

ویلا در نور

مازندران،نور

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

1,000,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

9 ماه پیش

4,400,000,000ریال

فروش ویلا-چمستان

مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

4,400,000,000ریال

اتاق خواب: 4سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 230

ویلا

9 ماه پیش

4,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 190

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

4,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 190

ویلا

9 ماه پیش

8,700,000,000ریال

ویلا-محمود آباد

استان مازندران،محمود آباد

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 500

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

8,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 500

ویلا

9 ماه پیش

1,700,000,000ریال

فروش ویلا-نور

استان مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 120

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

1,700,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 120

ویلا

9 ماه پیش

450,000,000ریال

فروش زمین،نجف آباد

استان اصفهان،نجف آباد،ویلا شهر

زمین

sadegh2

9 ماه پیش

450,000,000ریال

9 ماه پیش

14,500,000,000ریال

فروش ویلا رامسر

مازندران، رامسر، بلوار معلم، بلوار کازینو، ایران

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 500

ویلا

sadegh2

9 ماه پیش

14,500,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 500

ویلا

9 ماه پیش

100,000,000,000ریال

فروش 100 هکتاری زمین

شهرستان بیضای شیراز

زمین

sadegh2

10 ماه پیش

100,000,000,000ریال

10 ماه پیش

120,000,000,000ریال

فروش 35 هکتار زمین

شیراز، تخت جمشید

زمین

sadegh2

10 ماه پیش

120,000,000,000ریال

10 ماه پیش

1,300,000,000,000ریال

فروش 20هکتار زمین

شهرک آرین، منطقه ۱۰، شیراز، استان فارس، ایران

زمین

sadegh2

10 ماه پیش

1,300,000,000,000ریال

10 ماه پیش

توافقی

فروش زمین کیاسر

کیاسر، مازندران، ایران

زمین

sadegh2

10 ماه پیش

توافقی

10 ماه پیش

توافقی

فروش زمین کیاسر

کیاسر، استان مازندران، ایران

زمین

sadegh2

10 ماه پیش

توافقی

10 ماه پیش

2,580,000,000ریال

اتاق خواب: 1سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 46

آپارتمان

sadegh2

10 ماه پیش

2,580,000,000ریال

اتاق خواب: 1سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 46

آپارتمان

10 ماه پیش

مترمربع: 422

ویلا

sadegh2

12 ماه پیش

مترمربع: 422

ویلا

12 ماه پیش