حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ترتیب بر اساس:
1,100,000,000ریال

مترمربع: 90

ویلا

sadegh2

9 دقیقه پیش

1,100,000,000ریال

مترمربع: 90

ویلا

9 دقیقه پیش

1,950,000,000ریال

فروش ویلا-تنکابن

مازندران،تنکابن،شیرج محله

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

sadegh2

9 دقیقه پیش

1,950,000,000ریال

اتاق خواب: 2سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 130

ویلا

9 دقیقه پیش

2,100,000,000ریال

زمین

sadegh2

14 ساعت پیش

2,100,000,000ریال

14 ساعت پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

sadegh2

14 ساعت پیش

2,700,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 3مترمربع: 150

ویلا

14 ساعت پیش

2,500,000,000ریال

فروش ویلا،نور،چمستان

مازندران،نور،چمستان

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 144

ویلا

sadegh2

14 ساعت پیش

2,500,000,000ریال

سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 144

ویلا

14 ساعت پیش

2,550,000,000ریال

فروش ویلا-نور

مازندران،نور،چمستان

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 145

ویلا

sadegh2

1 روز پیش

2,550,000,000ریال

اتاق خواب: 3سرویس بهداشتی: 2مترمربع: 145

ویلا

1 روز پیش